УРОЦИ ПО ТАНЦИ

КАК РАБОТИМ

Уроците по танци се провеждат под формата на тренировка с времетраене час и половина. В заниманията се включва:
1. ПОДГОТВИТЕЛНА ЧАСТ – загрявка и подготовка на тялото за физическо натоварване. Упражненията в загрявката са строго свързани с това, което ще се учи след това, а не са самоцелни.
2. ОСНОВНА ЧАСТ – заучаване на нови базови движения, затвърждаване и усъвършенстване на старите. В основната част се обясняват разчленено всички технически елементи на движението, както и в коя част от музиката се изпълняват. Създават се варианти на движенията и се включват в комбинации. Свързват се старите с новите знания.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ – стречинг, беседи, разяснения, съобщения и др. В заключителната част извеждаме тялото в режим на разтоварване и почивка.

КАКВО РАБОТИМ

В тренировките се работи за физическите качества:
·    СИЛА
·    ГЪВКАВОСТ
·    БЪРЗИНА
·    ИЗДРЪЖЛИВОСТ
·    ЛОВКОСТ
Развиват се координационните способности и чувството за ритъм.

СТИЛОВЕ

·    ХИП ХОП
·    ПОПИНГ
 
·    ЛОКИНГ
·    ХАУС

 РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРЕНИРОВКИТЕ СЕ ПОСТИГАТ С ТЕЖЪК ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ ТРУД. НИКОЙ НЕ СТАВА ДОБЪР ТАНЦЬОР ПРОСТО ТАКА

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ